EU-finansiering.

Vi erbjuder små- och medelstora företag sakkunnig hjälp med att finna de EU-finansiering, som är lämpliga för att finansiera företagets projekt.
Vi hjälper dig att finna den skräddarsydda EU-finansiering,som passar just ditt företags projekt.
Kontaktperson :
EU-bidragskonsult/Jurist
Lars Winquist

Utredning

Vi gör en utredning av företagets utsikter att söka EU-finansiering och vi presenterar finansieringsalternativ, som kan vara aktuella att arbeta vidare med.

Ansökning

Om företaget, till följd av vår utredning, vill söka ett visst EU-finansiering, hjälper vi till att skriva en ansökan, som uppfyller alla de formella krav som Kommissionen i Bryssel uppställt. Dessutom anpassar vi projektet efter de syften som specifieras i programmet för det aktuella bidraget.

Delfinansiering

Ingen av de EU-finansieringar som avser svenska projekt för utveckling kan till fullo finansiera ett projekt.
Det krävs finansiering från många källor, dvs. företaget skall själv skaffa fram återstående penningmedel.
Detta innebär att EU-kommissionen i de allra flesta fall delfinansierar högst 50% av omkostnaderna i ett projekt.
Återstående penningmedel

Återstående penningmedel skall anskaffas från källor, som ligger utanför Kommissionens verksamhet.
Härvid finns olika sätt att finansiera resterande medel:
Samfinansiering:
Penningmedel kommer från nationella källor (fonder, stiftelser m.m.)
Egenfinansiering:
Finansiering av stödmottagaren själv.
Medfinansiering:
Eventuella partners bidrag.

Insatsområden

EU har för avsikt att särskilt stimulera företagandet inom följande områden:

  • Nya och mindre företag
  • Företag i regioner med svagt näringsliv
  • Forskning och utveckling samt spridning av ny teknik
  • Miljöinvesteringar
  • Investeringar utanför EU

Information

Vi kommer gärna till Ditt företag och informerar om EU:s olika typer av:

  • Stöd
  • Bidrag
  • Program
  • Finansiella instrument

Transnationalitet

I de flesta stödordningar finns kravet att projektet skall vara transnationellt, dvs. projektet måste utvecklas i samarbete mellan partners i två eller flera EU-länder.

Uppföljning

När företaget fått klartecken till ett visst EU-finansiering, tar vi hand om de problem, som kan uppstå under projektets gång i den fortsatta kontakten med Kommissionen i Bryssel.