Vi jobbar efter ( research och bevis ) metoden och utför uppdrag för företag samt privatpersoner i hela landet.

Vi utför kvalificerade säkerhetsutredningar i syfte att kartlägga, identifiera och dokumentera.