Papperslösa utför farligt och olagligt arbete
2017-04-19 En av Sveriges största importörer av asiatisk mat utnyttjar arbetare för farligt och olagligt arbete. Det utförs till stor del av människor från Mongoliet som söker asyl eller vistas illegalt i Sverige. Swedish Law & Trade - Juridisk byrå Sture Terseus är dom anställdas juridiska ombud.

Flyktingfamiljen från Grums kan få stanna i Sverige
2012-07-17 kl 08:41 Flyktinfamiljen i Grums, vars fall Nyhetsmorgon följt, kan få stanna i Sverige. Familjens juridiska ombud Sture Tersaeus berättar mer om vad som gjort detta möjligt. På plats i studion finns även familjemedlemmarna Vesna Tosic och Miroslav Novakov tillsammans med Margareta Majkgård som har anställt paret på sin gård.